Jordi Arkö
konstkonsulent i Dalarna


    Startsida

    Aktuellt

    Barn och ungdom

    Videokonst

    Konstarenor

    Verkstäder

    Artologer

    Om Jordi Arkö

    Landstinget Dalarna - Kultur

    Statens kulturråd

    Logotyper


Länskonst Dalarna byter hemsida:

Från och med 23 april 2013 hittar du allt om Konstkonsulent Jordi Arkö, Länskonst Dalarna och den nya enheten Scen Dans Konst på den här adressen: www.ltdalarna.se/scendanskonst

Länskonst Dalarna

Konstkonsulentens uppgift är att utveckla och samordna konstprojekt och konstpedagogiskt arbete i Dalarna. Konsulentverksamheten medfinansieras av Statens kulturråd.


Dokument för nedladdning

Landstinget Dalarnas Kulturpolitiska program:

Landstinget och kulturen - Vision och mål 2005 -2010 (PDF)


"Landstinget och konsten 2007" redovisar Landstinget Dalarnas ansvar för länets bild- och formkonst.

Landstinget och konsten 2007 (PDF)


Föreningen Konstkonsulenterna i Sverige:

Konstkonsulenterna i Sverige, rapport 2008 (PDF)
Länskonst Dalarna  Box 712  791 29 Falun - tel. 070 307 64 33 -  jordi.arko@ltdalarna.se
Sidorna uppdaterade: 2011-01-17       © Lars Wikström 2011