Jordi Arkö
konstkonsulent i Dalarna


    Startsida

    Aktuellt

    Barn och ungdom

    Videokonst

    Konstarenor

    Verkstäder

    Artologer

    Om Jordi Arkö

    Landstinget Dalarna - Kultur

    Statens kulturråd

    Logotyper


 

Landstingets kulturinstitutioner

– Ett levande nätverk för barn- och ungdomskultur

Alla barn och ungdomar i Dalarna ska ha tillgång till ett bra kulturutbud. Det är något som alla inom Landstingets kulturinstitutioner har som ledstjärna i sitt arbete. Den här broschyren vill ge en samlad bild av våra verksamheter och vad vi kan erbjuda. Vi hoppas den kan vara till nytta för er som vill veta mer om kulturutbudet för barn och ungdom, eller som vill komma i kontakt med oss.

(Ur Åsa Nymans inledning till broschyren "KULTUR för alla barn och ungdomar i Dalarna")
Du kan hämta den här.

Länskonst Dalarna  Box 712  791 29 Falun - tel. 070 307 64 33 -  jordi.arko@ltdalarna.se
Sidorna uppdaterade: 2011-01-17       © Lars Wikström 2011