Jordi Arkö
konstkonsulent i Dalarna


    Startsida

    Aktuellt

    Barn och ungdom

    Videokonst

    Konstarenor

    Verkstäder

    Artologer

    Om Jordi Arkö

    Landstinget Dalarna - Kultur

    Statens kulturråd

    Logotyper


 

Konstarenor i länet

(Kommer inom kort)

Länskonst Dalarna  Box 712  791 29 Falun - tel. 070 307 64 33 -  jordi.arko@ltdalarna.se
Sidorna uppdaterade: 2011-01-17       © Lars Wikström 2011